Tjänsterna Annonsrekrytering och Uthyrning av kvalificerade tjänstemän flyttas successivt till ett renodlat bolag inom Palm & Partners.

Palm & Partners Bemanning AB – en del av Palm & Partners Gruppen – hyr årligen ut cirka 2000 medarbetare till kunder inom industri och administration.

Från och med 2017 flyttas en del av tjänsterna i Palm & Partners Bemanning AB till ett eget bolag – Palm & Partners Professional AB.

Förändringen berör inte personal som idag är anställda i Palm & Partners utan avser främst nyanställda medarbetare.

I Palm & Partners Professional kommer du hitta tjänsterna Annonsrekrytering och Uthyrning av kvalificerade tjänstemän – tjänsten Uthyrning av personal kommer precis som tidigare finnas i Palm & Partners Bemanning.

– Uppdelningen i två bolag gör vi av två skäl: vi vill att bolagen tydligare ska profileras mot sina specialistområden, och vi vill stötta våra medarbetare så bra som möjligt i vardagen. Nu kommer vår interna administration finnas ännu närmare medarbetarna, det är något vi vet är viktigt för vår fortsatta framgång, säger Fredrik Paulsson, vice VD för Palm & Partners Gruppen.

Fredrik Pålsson, specialist på uthyrning och rekrytering

Jag heter Fredrik Paulsson och jobbar på Palm & Partners. Låt mig eller mina kollegor på något av våra kontor hjälpa dig till en lösning.

Kontakta mig på 0732-00 28 60  eller med e-post.

Vänliga hälsningar

Fredrik Paulsson