En del av en mediakoncern som reparerar konsumentprodukter hade stora problem med håglös oengagerad personal som satt av arbetsdagen, och de hade stora kostnader för en ineffektiv struktur. Företaget hade svårt att få ett snabbt genomflöde av ärenden, och det var oklart hur man skulle komma åt problemet, som är vanligt i branschen.

Mediakoncernen har ett långt samarbete med Palm & Partners och valde att börja arbeta med PUD kort tid efter att det utvecklats. Det innebar genast en stor förändring i motivation bland personalen. Med målkorten togs nästa viktiga steg i att koppla samman personalens ambitioner med företagets nyckeltal och värderingar. Då började saker hända på allvar.

Alla servicetekniker internutbildas, och breddar sedan sin kunskap löpande. Vissa servicetekniker stannade i sin utveckling och led av fel inställning och dålig arbetsmoral. PUD innebar för dem en tydlig morot att utmana sig själv att ta nya steg, och med målkort blev riktlinjer kring antal ärenden, felprocent och företagets värderingar tydliga, och kunde matchas med varje individs förmåga.

Emma Tilson på Palm & Partners kommenterar: ”Är personen mottaglig kan den med hjälp av PUD växa. Konsulten får en stark vilja till personlig utveckling. Exempelvis gick två nyanställda servicetekniker från ingen kunskap på två år till att leda de övriga. Med målkorten kan vi hela tiden stämma av mot företagets nyckeltal, och om personen har svårt att leva upp till förväntningarna kan vi i detalj titta på vad som behöver justeras för att de ska fungera och må bra.”

Resultatet av ansträngningarna har blivit en strömlinjeformad arbetsplats prisbelönt för sin service, och med engagerad personal som känner sig uppskattad och blir kvar på arbetsplatsen under lång tid. Det har dessutom inneburit stora besparingar i pengar och tid och i att genomflödestiden för varje ärende har blivit extremt kort, med ett snitt på mellan en och två dagar.

Ett företag inom verkstadsindustrin hade problem med tillsättning av en tjänst som serviceledare. En konsult började i oktober och slutade i december. En annan började i februari året efter, men slutade efter en kort tid. Orsakerna till den höga personalomsättningen kändes oklara, varför var det problem?

Palm & Partners föreslog att de och kunden skulle införa PUD, för att framöver få mätbarhet i hur konsulterna fungerar och trivs. Kunden nappade på förslaget, och kort därefter började Jonas Persson på tjänsten.

Tillsammans med Jonas sattes några tydliga mål upp. Han ville utbilda sig och få en ledande roll med personalansvar, det var viktigt. Företaget ville få en konsult som snabbt kunde växla upp och bli självgående. Efter ett tag lade Jonas till att han hade som mål att få en fast anställning hos kunden eftersom han trivdes väldigt bra.

Resultatet blev väldigt positivt för alla inblandade. Företaget har fått precis vad de önskade, en självgående mycket kompetent person som de anställt. Efter Jonas har fler konsulter hyrts in på samma premisser. Framförallt har det för dem sparat mycket tid och kraft, och de får som bonus via Palm & Partners rapporter veta mer om hur konsulten ligger till än vad de kan få på annat sätt.

Vi arbetar med multinationella bjässar som omsätter många miljarder, samtidigt som vi också har många småföretag som kunder. Ett exempel på en lyckad affär är vårt fleråriga samarbete med Halmstads Gummifabrik AB.

Fredrik Paulsson, Palm & Partners: Vi som företag måste hela tiden arbeta med tydligt resultatfokus gentemot våra kunder och anställda. En lyckad affär för oss är när våra kunder känner att de har en långsiktig strategisk HR-Partner som kan hjälpa till i alla deras personalprocesser.

Det handlar främst om inhyrning, rekrytering och omställning men vi bistår också med arbetsrättslig expertis, team- och ledarutveckling och framtagande av strategier inom personalområdet. 

Idag arbetar vi med multinationella bjässar som omsätter många miljarder, samtidigt som vi också har många småföretag som kunder. Ett exempel på en lyckad affär är vårt fleråriga samarbete med Halmstads Gummifabrik AB. Detta företag har sedan 2006 baserat sin verksamhetsutveckling på Lean-principer och tydliga målbilder. Från att ha varit ett traditionellt gummiföretag har de blivit ett innovativt och prisbelönat företag som lever under devisen ”gummiföretag i världsklass”. Vi är stolta och tacksamma över att vi har fått vara en bidragande orsak till deras framgångar och positiva resultat.

Fredrik Paulsson, Palm & Partners

Mitt i natten i ett industriområde samlas sex handplockade
kandidater för intervju. Palm & Partners möter upp dem i
mörkret för att se till att allt går smidigt från första stund.

Utökat samarbete

Ett extra engagemang betyder mycket, både för Palm & Partners konsulter och för kunderna. När en kund inom processindustrin i Skåne utökade samarbetet med Palm & Partners med fyra konsulter till tillverkningsavdelningen blev det påtagligt vad det kan innebära i praktiken.

Nattligt engagemang

Sex handplockade konsulter kallades till presentation och intervju på företaget. Eftersom arbetet gällde nattskiftet och skiftesledaren då bara jobbade natt, fick också intervjuerna ske då.

– Vi på Palm & Partners var överens om att vi inte ville skicka ut sex personer till ett industriområde de aldrig varit i mitt i natten, förklarar Johnny Gunnarsson, vd på Palm & Partners Bemanning. Det var inte helt lätt att hitta i mörkret och det kunde uppfattas som lite krångligt att ta sig in i byggnaden då receptionen var stängd och grindarna låsta.

Trygghet för kund och konsult

En konsultchef mötte därför upp de sex kandidaterna och hjälpte dessutom till med guidning via telefon för att de skulle hitta.

– Kunden uppskattade att vi kom i samlad trupp, att alla var på plats samtidigt och att vi på Palm & Partners fanns där som en sammanlänkande hand. Jag tror också att kandidaterna känner en trygghet i att någon från oss varit på plats och känner till företaget och arbetsplatsen. Det är lättare att diskutera arbetet och arbetsmiljön då. Det är en insats från vår sida som betyder mycket för både kund och konsult.