Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, något vi varit ända sedan
Palm & Partners Bemanning startade. Vi ser det som självklart.

Auktorisation inom bemanning är viktigt, för oss och för branschen i sin helhet. Det visar bland annat att vi följer svensk lagstiftning, har rätt försäkringar, följer Bemanningsföretagens etiska regler och att vi årligen granskas av auktorisationsnämnden. Det ger dig trygghet.

För dig som kund

Vår auktorisation är ett kvitto på att
• vi är en seriös och pålitlig samarbetspartner
• vi följer kollektivavtalen i din bransch
• vi har en adekvat ansvarsförsäkring för våra medarbetare
• vi tänker långsiktigt i våra relationer, både med er och med vår personal

För dig som medarbetare

Vår auktorisation är ett kvitto på att
• du tryggt kan söka arbete hos oss
• vi följer de kollektivavtal som finns i den bransch du arbetar i
• vi har en ansvarsförsäkring
• vi menar allvar med att vi är engagerade i att du ska trivas på din arbetsplats

Här kan du se alla krav som ställs på Palm & Partners som auktoriserat bemanningsföretag.