Du kan känna dig trygg med oss. Vi har mycket lång erfarenhet av omställningsprocesser och är auktoriserade av Bemanningsföretagen.

Bemanningsföretagen är en branschorganisation inom uthyrning, omställning och rekrytering med hårda krav för att företag ska bli auktoriserade.

Vi har över 35 års erfarenhet av att hjälpa både små och stora företag vid omställning. Våra kunder har en trygg samarbetspartner i oss för att hjälpa sina medarbetare på bästa sätt. Auktorisationen understryker detta faktum.

För dig som kund

Vår auktorisation är ett kvitto på att 

• vi är en seriös och pålitlig samarbetspartner

• vi följer kollektivavtalen i din bransch

• vi tänker långsiktigt i våra relationer, både med er och med er personal

För dig som medarbetare

Vår auktorisation är ett kvitto på att

• du tryggt kan lita på att vi har rätt kompetens och hjälper dig på bästa sätt

• vi hanterar all information konfidentiellt och diskret

• vi följer de kollektivavtal som finns i den bransch du arbetar i

• vi har en ansvarsförsäkring

• vi menar allvar med att vi är engagerade i att du ska trivas på din arbetsplats

Här kan du se alla krav som ställs på Palm & Partners som auktoriserat omställningsföretag.

Mer information om vår auktorisation

www.bemanningsforetagen.se/auktorisationer

www.tryggbemanning.se