Palm & Partners målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

En bra dag på arbetet innebär för oss en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Vi strävar efter en god psykosocial arbetsmiljö som handlar om möjligheterna till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykosocial hälsa. 

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga arbetsmiljölagstiftningar och föreskrifter. Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för alla medarbetare. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro ock så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.

Vi skapar en bra grund för god arbetsmiljö genom en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra.