Miljöfrågor skall vara en viktig del i vårt arbete. Vi skall sträva efter att förebygga negativ påverkan på miljön och vår målsättning skall vara att ständigt förbättra vår miljöpåverkan. Vi skall följa tillämpade lagar, föreskrifter och andra krav som vi är berörda av. Vi skall bestämma miljömål på de miljöaspekter som är betydande och som vi har teknisk eller ekonomiska möjligheter att påverka.

Vi har valt att endast köpa in el till Palm & Partners som är märkt Bra Miljöval.

Bra Miljöval drivs av Naturskyddsföreningen och är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Märkningen har bland annat inneburit att naturliga vattenflöden värnats och att vattenkraftsverk miljöanpassats. Märkningen har också lett till att den miljöfarliga tensiden LAS i princip har försvunnit från svenska tvättmedel, vilket är unikt i världen. Det känns bra och självklart för oss att välja el som innebär så lite påverkan på miljön som möjligt.