Vi erbjuder

Anpassade tjänster inom bemanning och rekrytering. Vi ser till att kunden får rätt kompetens i rätt tid och att det alltid skall vara med god lönsamhet för båda parter för att säkerställa ett långsiktigt partner förhållande med våra kunder.

Arbetssätt

Vi står för Expertis, Engagemang och Resultat. Våra konsulter, konsultchefer och HR-specialister är våra viktigaste tillgångar. Det är deras expertis och engagemang som avgör om vi når upp till kundernas förväntningar. Vi ser introduktion, individuell uppföljning, medarbetarsamtal och kompetensutveckling som en central del i vårt arbete mot förbättring och utveckling.

Kvalitetssäkring

Vi ska ständigt arbeta för att utveckla vårt verksamhetssystem efter företagets och kundernas önskemål och krav. Vi jobbar ständigt med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande tas fram genom rapportering, revisioner och kund- och medarbetarundersökningar.

Genom att ständigt arbeta mot att förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.