Vår outplacement är indelad i sju effektiva steg.

1. Introduktion

Vi börjar med att titta på nuläget, vilka förväntningar och behov som finns, rätar ut frågetecken och upprättar en tidsplan.

2. Kunskapsinventering

Vi går igenom vad som gör varje individ unik, såsom anställningar, utbildningar, fritidsintressen och andra erfarenheter.

3. Självinsikt

Vi genomför tester och djupintervjuer, och ger återkoppling utifrån dem.

4. Swot-analys

Vi analyserar ambitioner, värderingar, vad vill jag, vad kan jag, inriktningar och ger återkoppling till individen.

5. Handlingsplan

Vi upprättar en plan med mål på lång och kort sikt. Vi planerar aktiviteter och hur uppföljningen ska se ut.

6. Återkoppling

Varje individ får återkoppling av oss. Vi utgår från den upprättade handlingsplanen och justerar utifrån marknadsläget.

7. Fortsatt dialog

Vi följer upp och coachar varje individ under hela outplacementperioden vad gäller handlingsplanen och hur marknaden ser ut.