Ta vår hjälp med din outplacement. Vi har fokus på att
varje individ ska få det stöd som just de behöver

Vi jobbar utifrån en beprövad process för stöd och vägledning åt varje individ. Den baseras på en handlingsplan för att hitta en bra framtida yrkesinriktning. Varje insats är individuellt inriktad för att ge långsiktiga lösningar. Exempelvis kan vi bistå med affärsplaner och andra strategidokument för medarbetare som önskar starta egen verksamhet.