Nedgång i efterfrågan kan leda till behov av nedskärningar bland personalen. En snabb positiv utveckling kan leda till stort behov av kompetensväxling.
Båda scenarierna skapar stora problem vid omställningen.

Det här hjälper vi dig med när uppsagd personal behöver stöd

Vi ger professionellt och engagerat stöd vid avveckling eller omplacering av personal. Vi fångar upp, ser till individernas kvaliteter och leder dem vidare mot nya jobb. Vårt stöd för företagsledningen har visat sig viktigt vid större omställningar för att alla inblandade ska må så bra som möjligt.

Därför Palm & Partners när uppsagd personal behöver stöd

• Professionellt stöd för företagsledning och för medarbetare att komma vidare i yrkeslivet.
• Vi har mångårig erfarenhet vid avveckling av personal från ett antal olika branscher.
• Våra insatser förbättrar markant våra uppdragsgivares goodwill.