En del av en mediakoncern som reparerar konsumentprodukter hade stora problem med håglös oengagerad personal som satt av arbetsdagen, och de hade stora kostnader för en ineffektiv struktur. Företaget hade svårt att få ett snabbt genomflöde av ärenden, och det var oklart hur man skulle komma åt problemet, som är vanligt i branschen.

Mediakoncernen har ett långt samarbete med Palm & Partners och valde att börja arbeta med PUD kort tid efter att det utvecklats. Det innebar genast en stor förändring i motivation bland personalen. Med målkorten togs nästa viktiga steg i att koppla samman personalens ambitioner med företagets nyckeltal och värderingar. Då började saker hända på allvar.

Alla servicetekniker internutbildas, och breddar sedan sin kunskap löpande. Vissa servicetekniker stannade i sin utveckling och led av fel inställning och dålig arbetsmoral. PUD innebar för dem en tydlig morot att utmana sig själv att ta nya steg, och med målkort blev riktlinjer kring antal ärenden, felprocent och företagets värderingar tydliga, och kunde matchas med varje individs förmåga.

Emma Tilson på Palm & Partners kommenterar: ”Är personen mottaglig kan den med hjälp av PUD växa. Konsulten får en stark vilja till personlig utveckling. Exempelvis gick två nyanställda servicetekniker från ingen kunskap på två år till att leda de övriga. Med målkorten kan vi hela tiden stämma av mot företagets nyckeltal, och om personen har svårt att leva upp till förväntningarna kan vi i detalj titta på vad som behöver justeras för att de ska fungera och må bra.”

Resultatet av ansträngningarna har blivit en strömlinjeformad arbetsplats prisbelönt för sin service, och med engagerad personal som känner sig uppskattad och blir kvar på arbetsplatsen under lång tid. Det har dessutom inneburit stora besparingar i pengar och tid och i att genomflödestiden för varje ärende har blivit extremt kort, med ett snitt på mellan en och två dagar.