Ett företag inom verkstadsindustrin hade problem med tillsättning av en tjänst som serviceledare. En konsult började i oktober och slutade i december. En annan började i februari året efter, men slutade efter en kort tid. Orsakerna till den höga personalomsättningen kändes oklara, varför var det problem?

Palm & Partners föreslog att de och kunden skulle införa PUD, för att framöver få mätbarhet i hur konsulterna fungerar och trivs. Kunden nappade på förslaget, och kort därefter började Jonas Persson på tjänsten.

Tillsammans med Jonas sattes några tydliga mål upp. Han ville utbilda sig och få en ledande roll med personalansvar, det var viktigt. Företaget ville få en konsult som snabbt kunde växla upp och bli självgående. Efter ett tag lade Jonas till att han hade som mål att få en fast anställning hos kunden eftersom han trivdes väldigt bra.

Resultatet blev väldigt positivt för alla inblandade. Företaget har fått precis vad de önskade, en självgående mycket kompetent person som de anställt. Efter Jonas har fler konsulter hyrts in på samma premisser. Framförallt har det för dem sparat mycket tid och kraft, och de får som bonus via Palm & Partners rapporter veta mer om hur konsulten ligger till än vad de kan få på annat sätt.