Vi arbetar med multinationella bjässar som omsätter många miljarder, samtidigt som vi också har många småföretag som kunder. Ett exempel på en lyckad affär är vårt fleråriga samarbete med Halmstads Gummifabrik AB.

Fredrik Paulsson, Palm & Partners: Vi som företag måste hela tiden arbeta med tydligt resultatfokus gentemot våra kunder och anställda. En lyckad affär för oss är när våra kunder känner att de har en långsiktig strategisk HR-Partner som kan hjälpa till i alla deras personalprocesser.

Det handlar främst om inhyrning, rekrytering och omställning men vi bistår också med arbetsrättslig expertis, team- och ledarutveckling och framtagande av strategier inom personalområdet. 

Idag arbetar vi med multinationella bjässar som omsätter många miljarder, samtidigt som vi också har många småföretag som kunder. Ett exempel på en lyckad affär är vårt fleråriga samarbete med Halmstads Gummifabrik AB. Detta företag har sedan 2006 baserat sin verksamhetsutveckling på Lean-principer och tydliga målbilder. Från att ha varit ett traditionellt gummiföretag har de blivit ett innovativt och prisbelönat företag som lever under devisen ”gummiföretag i världsklass”. Vi är stolta och tacksamma över att vi har fått vara en bidragande orsak till deras framgångar och positiva resultat.

Fredrik Paulsson, Palm & Partners