Om du redan är kund åt oss vet du vad vi står för; stor expertis och engagemang i att skapa ett så bra resultat för dig som möjligt.

Expertis och engagemang ger resultat.

Ända sedan Palm & Partners startade har vi varit noga med att du ska vinna på ett samarbete med oss – oavsett om du är kund, konsult eller har andra intressen i företaget. Ett samarbete med oss innebär att det alltid finns ett tydligt och långsiktigt fokus på att nå resultat för alla involverade.

Att vi når resultat för alla bygger på att vi tänker annorlunda. Vi har ett genuint engagemang i att våra processer anpassas efter dina behov. På så vis kommer vår expertis till sin fulla rätt där den verkligen behövs.

Vårt recept på framgång kan uttryckas i en kort mening: Expertis och engagemang ger resultat. Det har Palm & Partners arbetat efter i mer än 35 år, och det märks mer än någonsin idag.

Vad värdeorden betyder för oss

Expertis Expertis

Palm & Partners konsultchefer har stor sakkunskap, lång erfarenhet och – inte minst – väldigt stor vana vid att kreativt anpassa våra tjänster och processer efter varje individuellt behov.

Praktiska exempel för dig som kund

Vår expertis når över hela spännvidden av HR-tjänster. När du hyr av oss får du förutom väl utvalda konsulter dessutom möjlighet att hantera komplexa behov, såsom optimerad schemaläggning, omplacering, nerdragning, selektering, bedömning och hjälp vid rekrytering, allt hanterat via ett och samma företag. Du bestämmer behoven, vi har expertisen för att hitta lösningen.

EngagemangEngagemang

Engagemang är centralt för oss. Vi är mer delaktiga än andra. Vi har ett större driv än andra. Och vi har ett intresse av varje individ och i varje företags behov. I kvalitativa undersökningar bland våra kunder har det varit slående hur ofta just omdömet engagerade har återkommit. Undersökningar visar också att våra konsulter trivs bättre än den genomsnittligt anställde.

Praktiska exempel för dig som kund

Vi strävar hela tiden efter att ge mer och är duktiga på att lyssna in specifika behov. Vi har egenutvecklade processer såsom PUD för att engagera personal att växa, utvecklas och nå sin fulla potential, och för att uppfylla de mål som finns i din organisation. Vi har under lång tid och med bra resultat arbetat med att målstyra personal i både små och väldigt stora organisationer mot nyckeltal såsom Antal genomförda samtal på kundtjänst, Kundnöjdhet, Merförsäljning hos kassapersonalen och många andra.

ResultatResultat

Målen i en verksamhet kan variera, men i slutändan handlar det om ett positivt resultat på sista raden. Vi är stolta över att med våra tjänster ha bidragit till framgångar och positiva resultat för många företag.

Praktiska exempel för dig som kund

Vi tänker alltid långsiktigt i våra relationer. Läs gärna det här exemplet på en success story om hur vi under lång tid bidragit till en av våra kunders framgång.