Vill du hyra personal av oss kan du välja mellan tre olika lösningar: korttidshyra, långtidshyra och hyrrekrytering.

Korttidshyra

Hur: Uthyrning av personal för uppdrag kortare än 30 dagar.
Varför: Hjälp vid oförutsedda behovs- eller arbetstoppar.

Långtidshyra

Hur: Uthyrning av personal för uppdrag längre än 30 dagar.
Varför: Täcker både planerade och oplanerade personalbehov.

Hyrrekrytering

Hur: Hyr in kandidaten under en tid, därefter kan du anställa kandidaten, om du vill.
Varför: Säkra rekryteringen genom att först hyra kandidaten. Hyrrekrytering är också ett bra alternativ när det råder allmän osäkerhet på marknaden.