Diamant Personal med säte i Nässjö har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt. ­Expansion i den takt Diamant Personal haft leder till ett växande krav på organisationen för att fortsatt kunna erbjuda personal och kunder hög kvalitet – att gå in i Palm & Partners Gruppen skapar förutsättningar för fortsatt stabil utveckling för bolaget. Palm & Partners har de senaste åren framgångsrikt hanterat att företaget tagit stora marknads­andelar. En grundläggande ­anledning till framgången har varit egenutvecklade arbets­processer som gynnar både anställda och kunder i lika stor grad.

Då Palm & Partners nu förvärvar Diamant Personal skapas en brygga mellan befintliga kontor i storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg – samtidigt som Diamant Personals kunder får tillgång till hela Palm & Partners kompletta tjänsteutbud, inklusive exempelvis tjänstemannahyra, rekrytering och executive search. Den större organisation ses hos båda bolagen som en fördel både för anställda och för kunder.

Men storleken är inte hela receptet på framgång, arbetsprocesserna är viktiga.
”Vi är måna om att våra anställda trivs riktigt bra och att våra kunder får goda resultat av sitt samarbete med oss, vår övertygelse är att det går hand i hand”, säger Johnny Gunnarsson, vd på Palm & Partners. ”Och det har genom åren visat sig stämma bra. Våra arbetsprocesser är utformade för att vi ska kunna lyssna lika bra på våra anställda som på våra kunder. Den närvaron och det engagemanget vi ger är viktigt för oss, det är en stor anledning till att vi kunnat hantera vår tillväxt på ett bra sätt och till att våra kunder och vår personal stannar hos oss länge, vi har dessutom en ovanligt stor andel fast anställda.”

För Palm & Partners adderar förvärvet av Diamant Personal en stark regional förankring i Mellansverige samt viktiga kundsegment till Syd och Väst. Palm & Partners Gruppen har under 2017 cirka 3 000 medarbetare.

Palm & Partners är ett av Sveriges mest erfarna HR-bolag med över 35 år i branschen. Verksamheten bedrivs så nära kunderna som möjligt. Palm & Partners bemannar dagligen cirka 250 kunder över hela landet.

För ytterligare frågor
Johnny Gunnarsson, VD Palm & Partners
0702-497196
johnny.gunnarsson@palmpartners.se

Micael Edh, VD Diamant Personal
0767-819102
micael.edh@diamantpersonal.se