Är du arbetssökande? Är du inskriven på Arbetsförmedlingen?
Då är den nya tjänsten Stöd och matchning till för just dig.

Vad är Stöd och matchning?

Stöd och matchning är en tjänst från Arbetsförmedlingen som vissa utvalda företag – såsom Palm & Partners – får erbjuda. Du väljer själv vem du vill ska hjälpa dig.
Stöd och matchning finns till för att hjälpa dig att hitta ett arbete. Dina förutsättningar avgör vad tjänsten innehåller.