1. Kravprofil

Vi tar tillsammans med er fram en korrekt kravprofil. Vi väljer inhyrningsmodell och upprättar en tidsplan.

2. Kandidat

Vi söker konsulter enligt krav-profilen via interna konsultdatabaser, -annonsering
eller search.

3. Urval

Vi gör intervjuer anpassade efter tjänsten.

4. Konsultpresentation

Vi presenterar överenskommet antal konsulter för er som överensstämmer med kravprofilen.

5. Uppdragsstart

Konsulten påbörjar sitt uppdrag hos er enligt vad vi kommit överens om.

6. Uppföljning

Tillsammans med er och konsulten följer vi upp utvecklingen både under uppdragets löptid och efter.

Plustjänster

Vi kan dessutom erbjuda bland annat

• Kompetensutveckling

• Mentorskap

• Incitamentprogram