Anlita vår kompetens för att hantera hela rekryteringen av rätt logistikpersonal.

Många upplever att det är tidsödande att göra ett kvalificerat urval och att det är svårt att välja rätt sökande. Anlitar du oss på Palm & Partners Logistik får du professionell hjälp med att välja ut den mest lämpade personen. Vi söker, genomlyser och väljer ut de bäst lämpade kandidaterna och presenterar dessa för dig.

Vi vill vara din rekryteringspartner i en långvarig relation. Vi jobbar därför med att alltid bemöta dig personligt och leverera logistikpersonal av högsta kvalitet.