Vid förändringar i din verksamhet är Palm & Partners Logistik specialistkompetens inom bemanning för logistikbranschen nyckeln för att hantera ett kort- eller långvarigt behov av flexibilitet.

Vi kan logistik. Och vi kan bemanning. Genom att använda dig av inhyrd personal arbetar du med rörliga kostnader, ökad tillgänglighet och en hög flexibilitet. Det gör det lättare att hantera variationer i personalbehov.

Med Palm & Partners Logistik som samarbetspartner kan du känna dig trygg och beställa den kompetens som du behöver både i det korta och långa perspektivet.

Välkommen att höra av dig till oss så diskuterar vi fram den bästa lösningen för dina behov.

Vi har alltid bra personal på lager

Anlita vår kompetens för att hantera hela rekryteringen av rätt logistikpersonal.

Många upplever att det är tidsödande att göra ett kvalificerat urval och att det är svårt att välja rätt sökande. Anlitar du oss på Palm & Partners Logistik får du professionell hjälp med att välja ut den mest lämpade personen. Vi söker, genomlyser och väljer ut de bäst lämpade kandidaterna och presenterar dessa för dig.

Vi vill vara din rekryteringspartner i en långvarig relation. Vi jobbar därför med att alltid bemöta dig personligt och leverera logistikpersonal av högsta kvalitet.