Det krävs mod och vilja att påverka andra, samt stor beslutskraft.
Palm & Partners utvecklar ledare på organisations-, team-, och individnivå.

Så här utvecklar vi ledare

Framgångsrikt ledarskap går via god självkännedom. Palm & Partners erbjuder metoder och verktyg för att 

• finna och bibehålla balansen mellan mänskliga och affärsmässiga värden.
• leda sig själv, andra och hela verksamheten.
• omvandla kunskap till medvetna handlingar och val.

Därför Palm & Partners vid utveckling av ledare och team

• Palm & Partners bidrar i hela processen.
• Vi jobbar utifrån företagsanpassade utvecklingsprocesser, vilket är särskilt bra vid exempelvis nya arbetsorganisationer.

Vi stödjer er förändring och utveckling. Låt allas personligheter och kompetens tas till vara via vår teamutveckling.

Vi arbetar metodiskt och engagerat för att hjälpa nya och befintliga grupper till ett effektivt teamarbete. Vi tar tillvara allas personligheter och kompetens inom gruppen. Samtidigt är vi noga med att stödja era eventuella övergripande förändringar i processen.

Därför Palm & Partners vid utveckling av ledare och team

• Palm & Partners bidrar i hela processen.
• Vi jobbar utifrån företagsanpassade utvecklingsprocesser, vilket är särskilt bra vid exempelvis nya arbetsorganisationer.

Erik Holmström kan allt om omställning, outplacement och utveckling av ledare och team

Jag heter Erik Holmström och jobbar på Palm & Partners.

Kontakta mig på 0705-98 51 73 eller med e-post om du har frågor.

Vänliga hälsningar

Erik Holmström